LAMAN UTAMA PROFIL Unit Penilaian dan Peperiksaan
Peperiksaan dan Penilaian PDF Print E-mail

Pengenalan


Pengenalan

Unit Peperiksaan & Penilaian menguruskan sistem peperiksaan dan penilaian bagi pelajar pendidikan guru yang sedang menjalani latihan pra-perkhidmatan seperti Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI-SR), program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dan Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP).  Sistem peperiksaan & penilaian bagi Kursus Dalam Cuti (KDC) juga diuruskan oleh unit ini.  Selain itu, unit ini juga mengurus dan mentadbir proses peperiksaan dan penilaian bagi peserta Kursus Dalam Perkhidmatan (KDP).Objektif Jabatan / Unit

Memantapkan sistem peperiksaan dan penilaian Institut Pendidikan Guru Kampus Rajang yang boleh dipercayai, sah dan tekal serta menyediakan maklumat yang tepat mengenai prestasi akademik bagi membantu bakal pendidik guru mencapai potensi diri dan menjadi pengamal kemahiran berfikir (KB) dan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) di dalam pelaksanaan tugas.


Fungsi Unit Peperiksaan & Penilaian

  • Memberi panduan dalam perancangan dan pentadbiran peperiksaan, penyediaan, pemprosesan dan pengesahan keputusan peperiksaan dan penilaian secara teratur dan sistematik berdasarkan Manual Prosedur Proses Peperiksaan Pendidikan Guru dan Perintah Lembaga Peperiksaan Pendidikan Guru.
  • Memastikan proses pemeriksaan skrip jawapan peperiksaan bertulis dijalankan secara tekal dan terkawal mengikut panduan moderasi.Borang-Borang Yang Digunakan

  • LAM-PT07-01     Borang Kerja Kursus dan Peperiksaan (BKKP)
  • LAM-PT07-02     Borang A:  Kelayakan Calon Menduduki Peperiksaan
  • LAM-PT07-03     Borang Jadual Markah dan Kedatangan (JMK)
  • LAM-PT07-04     Laporan Ketua Pengawas
  • LAM-PT07-05     Laporan Penyelewengan 

Pilihan Bahasa

Carian